عزیزی:عدم برگزاری بازی شایعه است/ امیدوارم سایه کوچولوها از فوتبال محو شود