11 کشته و مجروح در حوادث رانندگی 48 ساعت گذشته لرستان