94 درصد معتکفین گالیکش بانوان هستند / 70 درصد معتکفین شهرستان گالیکش را جوانان تشکیل می‌دهند / افزایش 26