فرماندار تنگستان:شوراهای اسلامی با زمین خواری برخورد قانونی کنند