انجام نظارت های لازم بر نشست های انتخاباتی کهگیلویه و بویراحمد