ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت صبح در مسجد جزء اولویت‌ها است