حمید فرخ نژاد و پیمان قاسمخانی بر فراز پل طبیعت/عکس