ساختمان پاسگاه‌های انتظامی استان بوشهر نوسازی می‌شود