حکم ضارب داور فوتبال اعلام شد؛ 124 هزار تومان دیه!