سومين نمايشگاه قطعات خودرو و ماشين آلات به کار خود پايان داد