همراه اول از سیم کارت کودک خود با نام «درسا» رونمایی کرد