صعود کوهنوردان آستارایی به قله دو هزار و 50 متری اسپیناس