آمادگی برای واگذاری یک میلیون و 400 هزار پورت اینترنت پرسرعت