سیاری: خلیج فارس امن است/ آمریکا کشتی‌هایش در خلیج عدن را اسکورت کند