هدایتی پول بلیت بازی با النصر را هم پرداخت نکرده!/ دوست نداریم به بهانه خرید پرسپولیس، تمرکز بازیکنان