پارک علم و فناوری جدید زنجان در فضای 50 هکتاری احداث می‌شود