بعیدی‌نژاد: مذاکرات برای نگارش متن تا پایان هفته جاری ادامه دارد