پزشک گسترش فولاد: کادرفنی تراکتورسازی را در جریان مصدومیت گردانی قرار داده بودیم