حمله استقلالی‌ها به افشارزاده به خاطر کرار و بیک‌زاده!