اولین یادواره فاطمیون با حضور خانواده شهدا برگزار می شود