دیپلمات هندی در اعتراض به کشته شدن یک پاکستانی احضار شد