عکس العمل مخاطبین به پیامهای توئیتری ظریف و سناتور جمهوری خواه + تصاویر