مراسم بزرگداشت روز معلم در شیراز / عکس : الهه پورحسین