تبریک روز پدر نفیسه روشن به سه مرد بزرگ زندگی اش!+تصویر