اظهارات جنجالی خریدار خبرساز پرسپولیس: فقط کشتی تفریحی ام 3 میلیون دلار می ارزد