برگزاری یازدهمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی در تهران