تذکرات کمیسیون فرهنگی مجلس به مسئولان درباره عدم تبلیغ کالاهای خارجی در سطح شهر