راه‌اندازی دوربین‌های ثبت تخلفات حادثه ساز در محور کرج - چالوس