شهرام‌نیا: تمهیدات لازم برای اقامت هیات عمانی و میهمانان خارجی نمایشگاه کتاب انجام شده است