عکس|وقتي علی دایی کوچک بود! |شهريار در کنار خانواده!