«هرکس می خواهد بماند، با حسین برود» / در سوگ هنرمند جوانی که با «ما می توانیم» جاودانه شد + تصاویر