ایستادگی برای حفظ آرمان‌های انقلاب نیازمند معنویت قوی و مستحکم است