مشاور وزیر:رسانه‌ها روی مطالبات فرهنگیان مانورندهند