رونمایی از آثار منحصر به فرد هنرمندان ایرانی در بافت فرش حرم های امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع)