نشست کارگروه تخصصی زکات شمال‌غرب کشور در تبریز برگزار شد