تخصيص کمک نظامي 700 ميليون دلاري آمريکا به اسرائيل