وزش باد شدید به همراه گردوخاک از عصر امروز در تهران