روزنامه‌های «راه مردم» و «خبرورزشی» مجرم شناخته شدند