ارسال نامه ارتش فنلاند به یک میلیون نیروی ذخیره، جنجال‌برانگیز شد