تیم همدان بر سکوی سومی مسابقات کاراته دانشجویان کشور ایستاد