هشتمین نمایشگاه تلفن همراه و لوازم جانبی در تهران گشایش یافت