کارگردانان تُرک در پشت صحنه سریال حسن فتحی/ ادامه تصویربرداری «شهرزاد» در ری