بهترین بازیکنان را در هر پُستی جذب کردم/ آمار نشان می‌دهد عملکرد پیکان در نیم فصل اول بهتر بود