سجادی: یکی از اصلی‌ترین محورهای وزارت ورزش استعدادیابی است