چگونه است که حضرت زینب(س)فرمودند: «ما رأيت الاّ جميلاً»