اختلافی بین هاشمی و خاتمی برای انتخابات آینده به وجود نمی‌آید