با تبیین درست فرهنگ اعتکاف، بسیاری از مشکلات حل می‌شود ‌