۱۲ بند از سیاست‌های برنامه ششم توسعه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد