نماینده مجلس: دولت و مجلس برای رفع مشکلات معلمان اهتمام جدی دارند