یازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی ۱۹ اردیبهشت برگزار می شود